พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

หัวข้อกระทู้ ใน 'พุทธคุณ พุทธมนต์' เริ่มโพสต์โดย jormthepcyber, 9 ตุลาคม 2018.

 1. jormthepcyber

  jormthepcyber Administrator Staff Member

  สมัครเมื่อ:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  ข้อความโพสต์:
  192
  คำชอบใจ:
  0
  ถ้วยรางวัลสะสม:
  16
  พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก
  ( นะโม 3 จบ )

  พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

  นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
  เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

  ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
  เปิดสิ่งดีๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

  นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
  ขอน้อมอาราธนาบารมีรวม แห่งพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิ พระโพธิสัตว์ พระมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และในอนาคต ขอได้โปรดรวมกำลัง บุญบารมี 10 ทัศ อันได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา กำลังฌาณบารมี กำลังญาณบารมี ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า เพื่อนำมาใช้เป็นกำลัง ให้มีความคล่องตัวในทุก ๆ เรื่อง อันใดติดขัด ขอให้คล่องตัว อันใดคล่องตัวอยู่แล้ว ขอให้คล่องตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขึ้นชื่อว่า ความอดอยาก ความลำบาก ความจน ความไม่มี และการรอคอย จงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป...เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
   
 2. jormthepcyber

  jormthepcyber Administrator Staff Member

  สมัครเมื่อ:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  ข้อความโพสต์:
  192
  คำชอบใจ:
  0
  ถ้วยรางวัลสะสม:
  16
  พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก
  ( นะโม 3 จบ )

  พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

  นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
  เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

  ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
  เปิดสิ่งดีๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

  นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
  ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี 10 ทัศ อันได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และวาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้... เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วย
  นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
   
 3. jormthepcyber

  jormthepcyber Administrator Staff Member

  สมัครเมื่อ:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  ข้อความโพสต์:
  192
  คำชอบใจ:
  0
  ถ้วยรางวัลสะสม:
  16
  2 บทด้านบน เป็นบทที่ผมแปลงแล้ว เนื่องจากเห็นว่าควรน้อมนำบารมีทั้ง 10 ทัศ

  ต้นฉบับโดยคุณเอกณัฏฐ์

  พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก.jpg
   

แบ่งปันหน้านี้