พระอริยสงฆ์ภาคกลาง

พระอริยสงฆ์ภาคกลาง

 1. ขรัวตาแสง

  ขรัวตาแสง (หลวงปู่แสง ) : บูรพาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์โต : วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
  หัวข้อกระทู้:
  2
  ข้อความโพสต์:
  2
  โพสต์ล่าสุด: พระคาถานารายณ์แปลงรูป jormthepcyber, 2 มีนาคม 2017
  RSS
 2. สมเด็จโต

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) : วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร : ๑๗ เมษายน ๒๓๓๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๔๑๕
  หัวข้อกระทู้:
  3
  ข้อความโพสต์:
  3
  RSS
 3. หลวงปู่ศุข

  พระครูวิมลคุณากร : วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท : พ.ศ. ๒๓๙๐ - พ.ศ. ๒๔๖๖
  หัวข้อกระทู้:
  4
  ข้อความโพสต์:
  4
  RSS
 4. หลวงพ่อปาน

  พระครูวิหารกิจจานุการ : หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ : วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา : ๑๖ กรกฏาคม ๒๔๑๘ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๔๘๑
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 5. หลวงปู่สด

  พระมงคลเทพมุณี : สด จนฺทสโร (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) : วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพมหานคร : ๑๐ ตุลาคม ๒๔๒๗ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 6. หลวงปู่โต๊ะ

  พระราชสังวราภิมณฑ์ : หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณณเถร : วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพมหานคร : ๒๗ มีนาคม ๒๔๒๙ - ๕ มีนาคม ๒๕๒๔
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 7. หลวงพ่อมุ่ย

  หลวงพ่อมุ่ย พุทฺธรักฺขิโต : บ้านดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี : ๕ ธันวาคม ๒๔๓๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 8. หลวงพ่อเงิน

  หลวงพ่อเงิน จนฺทสุวณฺโณ : วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม : ๑๖ กันยายน ๒๔๓๓ - ๑๓ มกราคม ๒๕๒๐
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  38
  RSS
 9. หลวงปู่บุดดา

  หลวงปู่บุดดา ถาวโร : วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี : ๕ มกราคม ๒๔๓๗ - ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  3
  โพสต์ล่าสุด: เถระประวัติหลวงปู่บุดดา ถาวโร jormthepcyber, 25 กันยายน 2017
  RSS
 10. เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

  เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต : วัดเทพศิรินทราวาส จ.กรุงเทพมหานคร : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐ – ๘ มกราคม๒๕๑๔
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 11. หลวงปู่ดู่

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ : วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา : ๒๙ เมษายน ๒๔๔๗ — ๑๗ มกราคม ๒๕๓๓
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  3
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ jormthepcyber, 25 กันยายน 2017
  RSS
 12. หลวงปู่ลี

  หลวงปู่ลี ธมฺมธโร : วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ : ๓๑ มกราคม ๒๔๔๙ - ๒๖ เมษายน ๒๕๐๔
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 13. หลวงพ่อปัญญา

  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) : วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๕๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  โพสต์ล่าสุด: หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ jormthepcyber, 25 กันยายน 2017
  RSS
 14. หลวงปู่หลอด

  พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต) : วัดสิริกมลาวาส จ.กรุงเทพมหานคร : ๙ ธันวาคม ๒๔๕๘ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  2
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต jormthepcyber, 9 มกราคม 2018
  RSS
 15. หลวงปู่เจี้ยะ

  หลวงปู่เจี้ยะ จุนโท : วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี : ๖ มิถุนายน ๒๔๕๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 16. หลวงพ่อโชดก

  พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ จ.กรุงเทพมหานคร : ๑๖ เมษายน ๒๔๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติหลวงพ่อโชดก jormthepcyber, 27 กันยายน 2018
  RSS
 17. หลวงพ่อวิริยังค์

  พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) : วัดธรรมมงคล จ.กรุงเทพมหานคร : ๗ มกราคม ๒๔๖๓ - ปัจจุบัน (๒๕๖๐)
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติหลวงพ่อวิริยังค์ jormthepcyber, 27 กันยายน 2018
  RSS
 18. หลวงพ่อจรัญ

  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) : วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี : ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติหลวงพ่อจรัญ jormthepcyber, 27 กันยายน 2018
  RSS
 19. พระพรหมคุณาภรณ์

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) : วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม : ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ – ปัจจุบัน (๒๕๖๐)
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  RSS
 20. พระครูเกษมธรรมทัต

  พระครูเกษมธรรมทัต : วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา : ๓ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ปัจจุบัน (๒๕๖๐)
  หัวข้อกระทู้:
  1
  ข้อความโพสต์:
  1
  โพสต์ล่าสุด: ประวัติพระครูเกษมธรรมทัต jormthepcyber, 27 กันยายน 2018
  RSS
เรียงตาม:
หัวข้อกระทู้
ตอบ อ่าน
ข้อความล่าสุด ↑
 1. ไม่มีกระทู้ที่จะแสดง.

ตั้งค่าการแสดงหัวข้อ

กำลังโหลด...